Adam Sobczyk Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie

Zmiana adresu kancelarii

Z dniem 31 października 2022 r. uległ zmianie adres kancelarii. Obecnie kancelaria mieści się pod adresem: 75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 6/102 (I p.).