Adam Sobczyk Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie

Komornik Adam Sobczyk w 2016 r. ukończył z wyróżnieniem (III lokata) studia prawnicze na Uniwersytecie w Gdańsku i uzyskał tytuł magistra prawa. W 2018 r. ukończył aplikację komorniczą, a w 2019 r. złożył egzamin komorniczy. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2021 r. został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Od 2011 r. pracował w jednej z koszalińskich kancelarii, w tym od 2017 r. jako aplikant komorniczy, a od 2019 r. jako asesor komorniczy.

Dodatkowo w 2010 r. ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim i uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych oraz licencjata finansów i rachunkowości. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim z zakresu rachunkowości.
Kancelaria początkowo mieściła się w jednym z najbardziej znanych punktów w centrum miasta – w budynku „Związkowca”. Od dnia 31 października 2022 r. siedziba kancelarii mieści się w biurowcu przy ul. Monte Cassino 6. W pobliżu znajduje się siedziba Sądu Rejonowego w Koszalinie i Sądu Okręgowego w Koszalinie, a także wielu kancelarii radcowskich, adwokackich i notarialnych. W najbliższej okolicy jest Główny Urząd Statystyczny oraz Centrum Usług Społecznych (dawny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Tu mają również siedziby liczni lokalni przedsiębiorcy.
Kancelaria posiada dostęp do wielu systemów teleinformatycznych, w tym CEPiK, OGNIVO, E-Sąd i Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych. Korzystanie z nich przyczynia się do przyspieszenia, a także usprawnienia oraz znacznego zwiększenia ekonomiki prowadzonych postępowań.
Komornik Adam Sobczyk może przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela – sprawy spoza rewiru w ramach apelacji szczecińskiej. Są to sprawy, w których dłużnik ma miejsce zamieszkania we właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Więcej informacji w zakładce: „Właściwość”.
Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł dochodu znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Elektroniczny system zapytań do banków komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ów pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków dłużnika.
System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.
Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika, w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.
Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o „elektroniczny tytuł wykonawczy” wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie w formie papierowej.
Umożliwia uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużnika.