Adam Sobczyk Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości (właściwość miejscowa szczególna).

Dokonując wyboru komornika należy we wniosku o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych korzystam z prawa wyboru komornika”.

 

OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOSZALINIE PRZY EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI (właściwość miejscowa ogólna):

  • miasto Koszalin
  • gmina Będzino
  • gmina Biesiekierz
  • gmina Bobolice
  • gmina Manowo
  • gmina Mielno
  • gmina Polanów
  • gmina Sianów
  • gmina Świeszyno