Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Adam Sobczyk

Adam Sobczyk w 2016 r. ukończył z wyróżnieniem (III lokata) studia prawnicze na Uniwersytecie w Gdańsku i uzyskał tytuł magistra prawa. W 2018 r. ukończył aplikację komorniczą, a w 2019 r. złożył egzamin komorniczy. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2021 r. został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Od 2011 r. pracował w jednej z koszalińskich kancelarii, w tym od 2017 r. jako aplikant komorniczy, a od 2019 r. jako asesor komorniczy.

Dodatkowo w 2010 r. ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim i uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych oraz licencjata finansów i rachunkowości, a w 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim z zakresu rachunkowości.

Kancelaria mieści się w jednym z najbardziej znanych punktów w centrum miasta – w budynku „Związkowca”. W pobliżu mieści się siedziba Sądu Rejonowego w Koszalinie, Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz wielu kancelarii radcowskich, adwokackich i notarialnych. Tu mają również siedziby liczni lokalni przedsiębiorcy.

Kancelaria posiada dostęp do licznych systemów teleinformatycznych, w tym CEPiK, OGNIVO, E-Sąd, czy Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych, z których korzystanie przyczynia się do przyspieszenia, usprawnienia oraz znacznego zwiększenia ekonomiki prowadzonych postępowań.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Adam Sobczyk może przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela – sprawy spoza rewiru w ramach apelacji szczecińskiej (sprawy, w których dłużnik ma miejsce zamieszkania we właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie). Więcej informacji w zakładce: „Właściwość”.

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.