Adam Sobczyk Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie

Kontakt Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Adam Sobczyk
Kancelaria Komornicza nr XIV w Koszalinie

75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 6/102 (I p.) 

telefon stacjonarny: 94 367 73 00
telefon komórkowy: 737 311 602

adres e-mail: kancelaria@komornik-sobczyk.pl

EPU

ID Komornika w E-Sądzie: 3161

Adres skrzynki ePUAP: /KS_Adam_Sobczyk/ezbiegi

Numer rachunku bankowego:
Alior Bank spółka akcyjna: 84 2490 0005 0000 4530 1667 8787

Przelewy z zagranicy:
IBAN: PL 84 2490 0005 0000 4530 1667 8787
Kod SWIFT: ALBPPLPW

W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00, we środy do 16:00.
Komornik przyjmuje interesantów we środy w godzinach od 10:00 do 16:00.

W sprawach pilnych komornik przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu również w innych dniach i godzinach, niż wyżej wymienione. Kontakt

Zgodnie z art. 760 § 1 kpc wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie lub ustnie do protokołu. Aktualnie brak jest możliwości składania wniosków i oświadczeń wywołujących skutki prawne drogą elektroniczną. Poczta elektroniczna stanowi jednak pomocniczy kanał wymiany informacji i w tylko w takim zakresie komunikacja tą drogą jest dopuszczalna. Kontakt

Komornik co do zasady komunikuje się ze stronami i uczestnikami postępowania na piśmie – przesyłką poleconą za zwrotnym (elektronicznym) potwierdzeniem odbioru. Kontakt