Adam Sobczyk Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie

Dzień przyjęć

W związku z faktem, że najbliższy dzień przyjęć interesantów (środa) przypada na dzień wolny od pracy, komornik informuje, że będzie do dyspozycji w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) w godzinach od 10:00 do 16:00.

Pierwsza licytacja nieruchomości – działka nad jeziorem w Poroście

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 16833 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Adam Sobczyk na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-11-2023 r. o godz. 15:00 w kancelarii komornika mieszczącej się: 75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 6/102, odbędzie się pierwsza licytacja … Dowiedz się więcej

Zmiana adresu kancelarii

Z dniem 31 października 2022 r. uległ zmianie adres kancelarii. Obecnie kancelaria mieści się pod adresem: 75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 6/102 (I p.). 

Spis inwentarza

Spis inwentarza to instytucja należąca do prawa spadkowego. Po śmierci osoby bliskiej to, co po sobie pozostawiła, jest dziedziczone przez członków bliższej lub dalszej rodziny. Mogą to być np. środki pieniężne na rachunku bankowym, niewypłacone wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, samochody, czy motocykle, mieszkania, działki rolne lub budowlane i wiele innych. Ale … Dowiedz się więcej

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego to instytucja prawna obowiązująca w Polsce od 1997 r. Została ona zaczerpnięta z prawa francuskiego, gdzie jest szeroko wykorzystywana w procesach sądowych z zakresu rękojmi i gwarancji, wypadków drogowych, czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw patentowych, naruszenia posiadania, czy w sprawach z zakresu prawa lokalowego (np. istnienie lub nieistnienie instalacji elektrycznej). Ponadto może … Dowiedz się więcej

Obwieszczenia

Tu będą pojawiać się obwieszczenia o licytacjach nieruchomości i ruchomości, a także inne wymagane prawem informacje.