Adam Sobczyk Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie

Obwieszczenia

Tu będą pojawiać się obwieszczenia o licytacjach nieruchomości i ruchomości, a także inne wymagane prawem informacje.